fbpx

Par Qbis

Par darbā iekārtošanas aģentūru UAB Qbis

Mēs esam darbā iekārtošanas aģentūra, kas palīdz darba meklētājiem no Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Polijas un Portugāles atrast darbu Nīderlandē vai Vācijā. Piedāvājam darbus:
✔ loģistikas
✔ pārtikas rūpniecības
✔ metālapstrādes
✔ būvniecības
✔ informācijas tehnoloģiju
✔ lauksaimniecību nozarēs

Ar ko mēs atšķiramies no citām darbā iekārtošanas aģentūrām?

Atšķirībā no citām darbā iekārtošanas aģentūrām Latvijā, mēs neprasām samaksu par darbā iekārtošanu un dokumentu parakstīšanu. Mūsu mērķis ir informēt darba meklētājus par vakancēm, darba nosacījumiem un dzīves apstākļiem Nīderlandē vai Vācijā. Mēs vēlamies stiprināt un veicināt darba meklētāju karjeras un finansiālo izaugsmi. Tāpēc mēs katram darbā iekārtotajam darbiniekam lūdzam dalīties ar savu pieredzi, aizpildot Qbis formu, kas automātiski tiek pievienota klāt mūsu mājas lapai. 89% no darbā pieņemtajiem darbiniekiem pozitīvi komentē mūsu pakalpojumus.

Mūsu piedāvātie pakalpojumi

Mēs specializējamies personāla atlases jautājumos, kas ir cieši saistīti ar Nīderlandes un Vācijas darba tirgu. Mēs, galvenokārt, piedāvājam darbus ražošanas, lauksaimniecības un tehniskajās nozarēs. Mūsu birojā Viļņā tiek intervēti cilvēki no Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Portugālijas un Polijas. Cilvēki tiek uzaicināti uz individuālu darba interviju birojā vai arī izmantojot Skype programmu.

Qbis piedāvā arī iespēju lauksaimniecības un profesionālo skolu studentiem iziet praksi Nīderlandes uzņēmumos, tādējādi ne tikai pelnīt naudu, bet arī iegūt vērtīgu pieredzi, strādājot starptautiskā darba vidē.

Mūsu 11 lielākie partneri mūs ir novērtējuši (vidēji):
✔ Izvēlētā kandidāta iemaņas 7,6 balles
✔ Reakcijas un jautājumu risināšanas laiks 7,6 balles
✔ Mūsu pakalpojumu kvalitāte 7,9 balles

Vienas darba dienas laikā pēc reģistrācijas ar Jums sazināsies mūsu speciālisti