starstarstarstarstar

Reviews

Qbis lepojas b贖t labko Latvijas darb iekrto禳anas a耀ent贖ru starp

Qbis
starstarstar_borderstar_borderstar_border 2

'Vismaz gultas velu vareja izsniegt.'

subdirectory_arrow_right
Qbis Team2020.08.12

Par to, ka l蘋dzi jem gultas ve躁a cen禳amies informt ikkartu! 躉oti atvainojamies, ja 禳o informciju sarunas laik palaidm garm. 蘆pa禳i svar蘋gi ir, lai pats iepaz蘋staties ar visu Qbis s贖t蘋to informciju, pirms izbrauk禳anas J贖su yQbis profil ir pieejams l蘋dzi emamo lietu saraksts. Ceru, ka gultas ve躁as jautjumu atrisinjt :) Lai mier蘋ga gul禳ana Jums turpmk, Raimond!

Qbis
starstarstarstarstar 5

'Laba un atra darba iekartosana'

subdirectory_arrow_right
Qbis Team2020.08.10

Super, paldies Jums 罌irt!

Qbis
starstarstarstarstar 5

'Ta jau vis ir labi bet ja ko darit ja cilveks aizgulj darbu:-('

subdirectory_arrow_right
Qbis Team2020.08.10

Pateicamies par vrtjumu. Par aizgul禳anos - gads visiem! dos gad蘋jumos vienmr prliecinaties, ka zinat, kas ir J贖su koordiantors un k ar 禳o cilvku sazinties, lai pabr蘋dintu par kav禳anos vai slim蘋bu.